Logo Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
Powróć do: strona główna

Projekty i programy

   W  naszej szkole realizowane są różne projekty, programy i innowacje pedagogiczne, które mają na celu rozwój  zainteresowań  i rozbudzanie ciekawości uczniów oraz wspieranie ich w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności.       

   Nieustannie staramy się wprowadzać nowe projekty, programy i innowacje, aby dostosować naszą edukację do potrzeb i zainteresowań uczniów. Priorytetem działań dydaktyczno- wychowawczych wszystkich nauczycieli jest rozwój umiejętności praktycznych, kreatywnego myślenia, aktywnego uczestnictwa w zajęciach naszych wychowanków, a także umacnianie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań, a także zdobywania nowych kompetencji ważnych w życiu każdego człowieka.