Logo Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie
Powróć do: Szkoła

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024    

Anna Midura – Przewodnicząca

Magdalena Lipińska – Zastępca Przewodniczącej

 Aneta Madejewska – Skarbnik

Oddział „0” 3-5 latki Krasnale

Paulina Czarnecka

Paweł Dropiński

Patrycja Blonkowska

Oddział 6 latki Misie

Zofia Podporska

Iwona Samuś

Paweł Żółtowski

Klasa I

Joanna Markowska- Szymeczko

Sławomir Piątkowski

Dorota Wyżykowska

Klasa II:

Ewelina Kazaniecka

Anna Midura

Aleksandra Błaszkiewicz

Klasa III:

Aneta Madejewska

Krystyna Spieczyńska

Anna Rumińska

Klasa IV:

Marlena Gimińska

Dorota Mlewska

Aleksandra Nowak

Klasa V:

Anna Piątkowska

 Anna Błaszkiewicz

Joanna  Pisarek

Klasa VI:

 Anna Rychel

Mieczysława Sekuła

 Aneta Zielińska

Klasa VII:

Magdalena Lipińska

Małgorzata Waścińska

Kamila Pruska

Klasa VIII:

Marlena Górska

Monika Śliwka

Krystyna Olechowska