Drukuj

                    PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

- Religia klasy I-III

- Religia klasy IV-VIII

- Język polski

- Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych:

  podstawowym i ponadpodstawowym

- Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki)

- Historia klasy IV-VIII

- Matematyka klasa IV - VI

- Matematyka klasy VII-VIII

- Geografia -część ogólna

     - klasa V 

     klasa VI 

     - klasa VII

     - klasa VIII

- Biologia

- Przyroda - część ogólna 

Przyroda

- Chemia

- Fizyka

- Muzyka klasy IV-VI

- Muzyka klasy VII

- Plastyka

- Technika

- WOS

- Informatyka

- Wychowanie fizyczne

- Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III 

Edukacja dla bezpieczeństwa