Ruszył program „EU-geniusz w naukowym labiryncie”.

Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Szymczak   
1Od września w naszej szkole jest realizowany program unijny „EU-geniusz w naukowym labiryncie”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w szeregu zajęć dodtkowych.
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - programowanie Scratch są prowadzone dla chętnych uczniów z klasy IV i Va. Po omówieniu pojęć: szyfry, kody i algorytmy, przeszliśmy do historii Scratch'a i jego różnych wersji dla różnych kategorii wiekowych. Klasa V zna już program, ponieważ realizowała na Informatyce różne projekty w zeszłym roku. Dlatego zaczęliśmy od ambitnego projektu, jakim jest stworzenie pianina, gdzie poszczególne duszki to klawisze, które wygrywają melodie. Z klasą IV omawialiśmy poszczególne funkcje i zakładki programu, to ich pierwszy kontakt z programowaniem w Scratch.
Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego dla kl.Vb i VII mają na celu utrwalenie materiału przerabianego na lekcji. Natomiast zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl.VIII poza utrwalaniem materiału z lekcji, dodatkowo przygotowują do egzaminu ósmoklasisty. W czasie lekcji uczniowie posługują się j. angielskim ćwicząc scenki sytuacyjne.
W czasie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy 4 i 6 uczniowie otrzymują wsparcie, które przyczynia się do ugruntowania ich wiedzy z zakresu obowiązującego materiału, wzmocnia ich umiejętności współpracy w grupie oraz pewności siebie. 
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego dla klasy 5a to zajęcia, których zwieńczeniem ma być przedstawienie dla szkoły pt."The Snow Queen" w języku angielskim w grudniu. Do tej pory ustalono ostateczną treść scenariusza, rozdzielono rolę oraz powtórzono i poszerzono kluczowe na tym etapie zagadnienia językowe z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych potrzebnych do rozpoczęcia prac nad przedstawieniem.
Wszyscy chętni uczniowie z klas IV-VIII uczęszczają na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, aby utrwalać najważniejsze zagadnienia królowej nauk. Podczas gier, projektów, korzystania z aplikacji multimedialnych mają okazję udoskonalić rachunek pamięciowy, strategię rozwiązywania zadań oraz współpracę w grupie.
Uczniowie z klasy 6 rozwijający swoje kompetencje kluczowe z matematyki rozwiązują nietypowe zadania, zagadki, tworzą matematyczny Escape room i przygotowują się do konkursów matematycznych.
Uczniowie w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z biologii wybrali się do Parku Bydgoskiego w Toruniu na zajęcia terenowe. Celem tej wyprawy było rozpoznawanie pospolitych roślin występujących w polskich lasach po liściach, korze drzew i owocach. Dodatkowo uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zoologii obserwując zwierzęta w parku zoo botanicznym. Podpatrując zwierzęta mogli zauważyć ich przystosowania do roślinożerności i drapieżnictwa.
 
 1
1 14 4 4 4 4 4 4