EU-geniusz w naukowym labiryncie

Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Szymczak   
   eugeniuszOd września 2018 w naszej szkole rozpoczyna się projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest złożenie przez niego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Dokumenty rekrutacyjne zostały zamieszczone poniżej. Ponadto, formularze zgłoszeniowe można również pobierać w sekretariacie szkoły. 
   Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza. Dokumenty muszą zostać podpisane przez ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej - dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.


Załączniki:

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy ucznia wraz z deklaracją
Oświadczenie uczestnika projektu