Informacja

Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Zielaskowska   
INFORMACJA
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie przypomina,
iż w dniu 17 października 2019r. (czwartek) w godzinach 16-17 odbędą
się konsultacje dla rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Nieobecni nauczyciele podczas konsultacji: p. A. Szymczak ( matematyka),
p. N. Zachwieja (chemia), p. M.Opałka (informatyka)
 
Julia Szczepańska
 – dyrektor szkoły