Próbna ewakuacja

Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Zielaskowska   
Powiększ treść artykułu
  2W naszej szkole 18 października br., po tym jak w pomieszczeniach na parterze  wybuchł pożar, rozległ się alarm przeciwpożarowy  Natychmiast przystąpiono do ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły  opuścili budynek szkoły i zgromadzili się na szkolnym boisku.  Na szczęście były to tylko ćwiczenia. 
W środowe południe, przeprowadzono próbną ewakuację uczniów i pracowników szkoły.  Akcja miała na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek wystąpienia zagrożenia. Nad poprawnością próbnej ewakuacji „czuwał” mł. asp. mgr Karol Jurkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu.
   Ćwiczenia rozpoczęły dzwonki alarmowe, po których uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Pracownicy szkoły zabezpieczyli budynek zgodnie z wyznaczonymi w odpowiednich procedurach zadaniami.  Okazało się, że zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu. Po wyjściu ze szkoły wszyscy skierowali się na boisko szkolne, gdzie dyrektor szkoły Julia Szczepańska sprawdziła, czy wszyscy uczniowie opuścili zagrożony obiekt.
   Jak się okazało wszyscy obecni w tym dniu w szkole uczniowie, nauczyciele i pracownicy zgromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. W ten sposób kadra i dzieci przećwiczyli sposób postępowania i zachowania, na wypadek pożaru, dlatego o terminie i godzinie próbnej ewakuacji nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pracownicy nie zostali poinformowani. Całkowity czas ewakuacji z budynku szkoły i sali sportowej wyniósł 2 minuty 10 sekund. 
1 1 1 1
 
free pokereverest poker revie