Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Wpisany przez Aneta Cziczak   
Powiększ treść artykułu
   m12 października br. na sali gimnastycznej, która w tym dniu przybrała odświętny wygląd, odbyła się okolicznościowa akademia z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela, przygotowana przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów klasy piątej.
   Uroczystości rozpoczęli konferansjerzy akademii – Julia Samplacka oraz Arkadiusz Dulnikowski, którzy serdecznie przywitali zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz zebranych uczniów. Wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn narodowy. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Julia Szczepańska, która zwróciła uwagę na zaangażowanie nauczycieli w wychowanie młodego pokolenia, w wyzwalanie u uczniów zapału do poznawania siebie i świata, a tym samym przygotowania ich do wejścia w dorosłe, odpowiedzialne życie.  Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za codzienne zaangażowanie, dyspozycyjność,  za życzliwość i serdeczność.  Na koniec pani dyrektor wręczyła dyplomy wyróżnionym i nagrodzonym nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Po swoim wystąpieniu pani dyrektor poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości, p. Monika Kozińska, kierownika Referatu Edukacji, Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, która złożyła serdeczne życzenia zgromadzonym pedagogom z okazji Dnia Nauczyciela, życząc sukcesów w dalszej pracy.
  
   Akademia z okazji Dnia Nauczyciela była okazją zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego wybranego na rok szkolny 2023/2024. Do złożenia uroczystej przysięgi stanęli wszyscy członkowie wraz z obecnym opiekunem p. Anetą Cziczak. Na zakończenie uroczystej części apelu pani dyrektor poleciła wyprowadzić sztandar szkoły.
   W drugiej części apelu było bardzo wesoło. Klasa V wraz z wychowawczynią klasy p. Małgorzatą Balcerek przygotowała przedstawienie pt. „ Święto w Kopalni Mądrości”, w którym przyznano wszystkim nauczycielom tytuł oraz odznakę „Przodownika pracy” w poszczególnych kategoriach nauki i wychowania. Śmiechu było co nie miara.
W tak doborowych humorach zakończyła się akademia, zaś zaproszeni goście i grono pedagogiczne zostało zaproszone na skromny poczęstunek.
 
free pokereverest poker revie