Rekrutacja

Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Szanowni Rodzice!
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie informuje
o rozpoczęciu zapisów dzieci do oddziałów przedszkolnych
i klas I na rok szkolny 2019/2020.
Termin składania wniosku w sekretariacie szkoły w terminie
od 01.03.2019r. do 18.03.2019r.
Julia Szczepańska
dyrektor szkoły

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Wielkim Rychnowie informuje o rozpoczęciu zapisów
dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I
na rok szkolny 2018/2019.
Termin składania wniosków
od 01 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie
w godz. 7.00 – 15. 00 (tel. 56 684 -21-11)
Do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

- Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej

- Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły)

 

 

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie   ogłasza rekrutację 
na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego:

Ilość wolnych miejsc: 12
 Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kowalewo Pomorskie na rok szkolny 2017/2018
 
Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty. Są to:
1) prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,
Kryteria rekrutacji
Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w  Uchwale Nr XXI/189/2017 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 Terminy rekrutacji  

Terminy  określa  Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 56 684-21-11.

 Pliki do pobrania

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

- wzory oświadczeń do wniosku

- harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

- Uchwała Nr XXI/189/2017 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 marca 2017r.   w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

 


 


Lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania

rekrutacyjnego do odziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

- lista oddziału przedszkolnego

- lista klasy pierwszejHARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - PDF

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie na rok szkolny 2016/2017 - PDF

 

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 - PDF

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2016/2017 - PDF

 UCHWAŁA NR X/84/15 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM - PDF


 Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w  2010 i 2009 roku

3  W dniu 10 marca br. w naszej szkole odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno - organizacyjnym dla rodziców dzieci urodzonych w 2010 i 2009 roku.   

    W ww. spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły p. Elżbieta Arbart, pedagog szkolny, nauczyciele - wychowawcy klas „0”-I oraz sekretarz szkoły.

   Celem spotkania było zapoznanie rodziców z aktualnymi przepisami prawa dotyczących dzieci 6 – letnich i 7 letnich w szkole oraz zasad rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

Przypominamy ważne terminy, które zostały podane na zebraniu:

  • - od 03 do 9 marca br. – składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  • - do 31 marca br. – składanie przez rodziców dzieci urodzonych w 2009 wniosku o kontynuację nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.
  • - do 31 marca br. – dokonanie przez rodziców dzieci 6 letnich oraz 7 letnich zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

1

  Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2011 roku.

 

11 marca br. odbyło się spotkanie o charakterze informacyjnym dla rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku. Tematem spotkania było przedstawienie aktualnych przepisów prawa dotyczących zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich oraz prawa dziecka 5 letniego do wychowania przedszkolnego.

      W ww. spotkaniu uczestniczyli: p. Elżbieta Arbart – dyrektor szkoły, pedagog szkolny p. Małgorzata Wołk, a także nauczyciele - wychowawcy klas „0”-III oraz sekretarz szkoły.


 

Nabór dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie

ogłasza zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016 :

- dzieci urodzone od 01 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008roku;

- dzieci urodzone w 2009 roku.

 Ważne terminy:

- Od 3 marca do 31 marca br. – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

- Od 3 marca do 31 marca br. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkoły.


  Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły czynnego od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00.

 Druki są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły

ZASADY REKRUTACJI - PDF

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM RYCHNOWIE - PDF

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ - PDF
ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie ogłasza od 08 kwietnia do 30 kwietnia 2015r. zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016.

Zgodnie z obowiązującym prawem każde dziecko w wieku pięciu lat (ur. w 2010 roku) ma obowiązek edukacji przedszkolnej. W tym wieku wszystkie dzieci (niezależnie od tego czy uczestniczyły wcześniej w wychowaniu przedszkolnym) mają obowiązek rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00).

Do pobrania wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tu link (można go także pobrać w sekretariacie szkoły).

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - PDF
Lista kandydatów przyjętych w wyniku postępowania

rekrutacyjnego do odziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015

lista oddziału przedszkolnego - pdf

lista klasy pierwszej - pdf


SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI URODZONYCH W 2009 ROKU ORAZ URODZONYCH W II POŁOWIE 2008 ROKU

spotkanie2  21 marca br. w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie odbyło się spotkanie o charakterze informacyjnym dla rodziców dzieci urodzonych w 2009 roku oraz urodzonych w II połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2014/2015 będą podlegały obowiązkowi  rocznego przygotowania przedszkolnego.

  W ww. spotkaniu uczestniczyli: p. Elżbieta Arbart –dyrektor szkoły, Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie p. Ewa Bąk, pedagog szkolny, nauczyciele- wychowawcy klas „0”-III oraz sekretarz szkoły.

  Celem spotkania było przedstawienie obowiązujących zasad przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej szkole oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej placówki.SPOTKANIE Z RODZICAMI DZIECI URODZONYCH W 2007 ROKU ORAZ W I POŁOWIE 2008 ROKU

spotkanie  W dniu 20 marca br. w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie odbyło się spotkanie o charakterze informacyjnym dla rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku oraz urodzonych w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2014/2015 będą podlegały obowiązkowi szkolnemu.

  W ww. spotkaniu uczestniczyli: p. Elżbieta Arbart –dyrektor szkoły, Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego p. Andrzej Grabowski, pedagog szkolny, nauczyciele- wychowawcy klas „0”-III oraz sekretarz szkoły.

  Celem spotkania było przedstawienie aktualnych przepisów prawa dotyczących dzieci 6 – letnich i 7 letnich w szkole oraz kryteriów naboru do szkoły podstawowej.

 


ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie ogłasza od dnia 10 marca zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015.

- Dzieci urodzone w 2009 roku ( obowiązek zgodnie z art. 14 ust.3 ustawy o systemie oświaty),

- Dzieci urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008 roku . ( rodzice zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie do 10 marca 2014r.)

 Przy zapisie wymagane są dokumenty:

- dokument tożsamości potwierdzający dane rodzica/prawnego opiekuna,

- akt urodzenia dziecka ( w przypadku, gdy dziecka ma drugie imię),

- PESEL dziecka.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 Druki są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola - pobierz


NABÓR DZIECI DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie ogłasza zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2014/2015

- Dzieci urodzone w 2007 roku;

- Dzieci urodzone od 01 stycznia do 30 czerwca 2008roku;

- Dzieci urodzone od 01 lipca do 31 grudnia 2008 roku (na wniosek rodziców).

 Ważne terminy:

Od 3 marca do 31 marca br. – zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

- Od 3 marca do 31 marca br. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkoły.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły czynnego od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:00 do 15:00.

Druki są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej - pobierz

Spotkanie z rodzicami

dzieci urodzonych w  2010 i 2009 roku

 
free pokereverest poker revie